Call for Papers "Creació i Pandèmia"

  1. 14/07/2020
  2. #publicació / publicación / publication
Fins al 30 d'octubre de 2020 / Hasta el 30 de octubre de 2020 / Until October 30th, 2020

 
Sobre la pandèmia i el confinament. Sobre l’aïllament i els límits que no vèiem. Sobre el fet que els carrers es buidin però les pantalles inundin els menjadors. Sobre les formes de gestionar el que no havíem previst, i seguir. Sense deixar la pàgina en blanc. 
 
En la nova normalitat i amb la por. Sota les normes, el control i l’autocontrol. Amb la incertesa que no ens deixa programar les nostres vides. Com abans, com volem. Tenint-ho tot previst, tot tancat, tot assegurat. Sense pensar en l’imprevist. Que aguaita des del
seu amagatall.
 
Construcció i Representació d’Identitats Culturals, màster oficial i línia de recerca del programa de doctorat Estudis lingüístics, literaris i culturals, convida el seu alumnat a participar en una publicació de creació artística que reuneixi formes i estètiques sobre les esquerdes que han aparegut aquesta primavera: prosa, prosa poètica, poesia, escenes dramàtiques.
 
Els textos s’han de trametre a les coordinadores, Cristina Alsina Rísquez (alsina@ub.edu) i Loreto Vilar (mlvilar@ub.edu). fins al 30 d’octubre de 2020. Les Comissions Acadèmiques del màster i la línia de recerca del doctorat valoraran i faran una selecció dels textos que es publicaran a la pàgina CRIC (http://www.ub.edu/cric/).