CONVOCATÒRIA 2020 DEL PREMI ROSALIND FRANKLIN AL MILLOR TFM AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

  1. 29/06/2020
  2. #Premi / Premio / Prize
Fins al 15 d'octubre de 2020

 
S’ha publicat la convocatòria per al Premi Rosalind Franklin al Millor Treball Final de Màster amb perspectiva de gènere.
 
Hi pot participar l’alumnat que hagi defensat el seu treball a la Universitat de Barcelona durant el curs 2019-2020, quan el treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8. El termini de lliurament finalitza el 15 d’octubre.
 
Trobareu tota la informació i les instruccions d’enviament a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat: https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/Detalls/premis-treball-tfg-tfm.html
El premi, dotat de 900€ en efectiu, és finançat pel Vicerectorat d’Igualtat i Acció social i pretén fomentar la integració de la perspectiva de gènere a la recerca i a la docència, i visibilitzar la recerca en gènere que fa l’alumnat.