Sessió informativa sobre el Treball Final de Màster

  1. 16/02/2021
  2. #TFM / research project
Divendres 19 de febrer de 2021 a les 11:00

 
La sessió, tancada a alumnat del màster CRIC, es durà a terme online mitjançant l’aplicació BB Collaborate.
 
Enllaç a la sessió: https://eu.bbcollab.com/guest/ca7649721394470e84f2ef0cf5260f83