SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL TREBALL FINAL DE MÀSTER

  1. 13/11/2021
  2. #TFM / research project
Divendres 19 de novembre de 2021 a les 11:00

 
El CRIC organitza una sessió informativa sobre el Treball de Fi de Màster, en què també s’atendran preguntes i dubtes de les persones assistents.
 
Sala de Professorat
Edifici Josep Carner, 5è pis
Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona