Tribunal de TFM

  1. 17/02/2021
  2. #TFM / research project
Dimecres 24 de febrer de 2021 a les 17:00

 
La defensa es farà online i es durà a terme mitjançant l’aplicació BB Collaborate.