You are here

Banderas, Miriam

Treball de màster
El doble viatge de Suïssa a l’Afganistan. Anàlisi orientalista i ecofeminista de l’obra de l’Ella Maillart i l’Annemarie Schwarzenbach
2021
Dirigit per