You are here

Baró González, Jana

Treball de màster
Haunting the Stage: Spectral Women in Romantic Ballet
2016
Dirigit per
Beques
2017
Beca per a la formació de personal investigador (FI) Generalitat de Catalunya