You are here

Bolibar Ollé, Pol

Treball de màster
Construcció i representació d'identitats culturals en la poesia de J. Craveirinha
2015
Dirigit per
Dr. Pere Comellas