You are here

Costes, Paula

Treball de màster
Les estrenes de les òperes de Verdi a Barcelona entre el 1842 i el 1856. Els inicis i els "anni di galera"
2010
Dirigit per