You are here

Cruz Pereira, Irina

Treball de màster
"Mad Max: Fury Road" como distopia crítica feminista
2016
Dirigit per
Beques
2017
Beca per a la formació de personal investigador (FI) Generalitat de Catalunya