You are here

Villar del Valle, Andrea

Treball de màster
Repensar la comunidad desde Gloria Anzaldúa. Una lectura de "Las Hociconas. Three Locas with Big Mouths and Even Bigger Brains", de Adelina Anthony
2019
Dirigit per
Beques
2020
Beca per a la formació de personal investigador (FI) Generalitat de Catalunya
2020
Beca per a la formació de personal universitari (FPU)