You are here

Bagunyà Costes, Hugo Borja

Treball de màster
Rober Coover, John Barth: cap a una poètica del conte postmodern
2009
Dirigit per
Dr. David Viñas Piquer