You are here

Contingut's blog

master doctorat cric, universitat de barcelona
Application deadline: March 14, 2014

As part of the Erasmus Intensive Programme (Erasmus-IP) the Seminari Filosofia i Gènere and the Centre Dona i Literatura (Consolidated Research Group Creació i Pensament de les Dones, Universitat de Barcelona), the Scuola della Differenza (Università del Salento) and the Centre d'études féminines et d'études de genre (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis) call for applications to...

+ info...
cric universitat de barcelona
Tuesday, 18 February 2014,15:00-18:00

"Diásporas performativas e híbridas: teoría y práctica"
ALFONSO DE TORO (Universität Leipzig)
Aula 0.1, Edifici Josep Carner
Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
c/ Aribau 2 – 08007 Barcelona
Org. Centre Dona i Literatura, CRIC

+ info...
cc-by CRIC
Dimarts 14 de maig de 2013 des de les 10:00 fins a les 17:30

Taller de tesi del programa de doctorat d'excel·lència en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC). Ordre de les intervencions, horaris i lloc al pdf. Sala del Professorat, Edifici Josep Carner Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona c/ Aribau 2, 5è pis – 08007 Barcelona

+ info...
cc-by-nc Centre Dona i Literatura / CRIC
Dimecres 24 d'abril de 2013 a les 11:30

"El valor simbólico del cuerpo femenino en la narrativa de las escritoras españolas actuales" Katarzyna Moszczynska (Uniwersytet Warszawski) Aula 4.21, Edifici Josep Carner Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona c/ Aribau 2, 4rt pis – 08007 Barcelona

+ info...
cc-by CRIC
Dilluns 11 de març de 2013, des de les 15:00 fins les 18:00

"Not so Clueless: Amy Heckerling's 1990s Update of Jane Austin" Sara Martin (Universitat Autònoma de Barcelona Aula 0.3, Edifici Josep Carner Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes 585 – 08007 Barcelona

+ info...
cc-by CRIC
Dimecres 10 d’octubre de 2012 a les 18:00

"Ficción y saber. Reflexiones teóricas y metodológicas" 
Thomas Klinkert (Albert Ludwigs Universität Freiburg)

Aula 0.2, Edifici Josep Carner
Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 585 – 08007 Barcelona

+ info...

Pages