Informació per a la matrícula

  1. 19/09/2015
  2. #matrícula / registration
Setembre - octubre 2015

Tutoria i matrícula (setembre - octubre 2015). 
L’horari de visita del Dr. Francesco Ardolino és el dimarts i els dijous d’11 a 12 (despatx núm. 2.75, telèfon 93 4035658). Per a visites concertades en altres dies/hores envieu un correu a ardolino@ub.edu