La literatura catalana al tombant del segle XXI

  1. 13/11/2016
  2. #actes / actos / events
Divendres 18 de novembre

Jornada d'Estudis
La literatura catalana al tombant del segle XXI
Divendres 18 de novembre
10.30 - 19 h.
Sala del Professorat