Tutories de matrícula 2013/2014

  1. 02/09/2013
  2. #matrícula / registration
Imatge | cc by CRIC
Setembre – octubre de 2013

Període de matrícula: Juliol, setembre i octubre de 2013. Abans de formalitzar la matrícula cal passar una tutoria amb algun dels professors de l'equip de coordinació del màster. Consulteu dates de matrícula i tutories.

Setembre Octubre

10 dimarts 15.00-17.00 Loreto Vilar
10 dimarts 16:00-17:00 Helena González
12 dijous 10.00-13.00 Mònica Rius
12 dijous 16:00-17:00 Isabel Clúa
16 dilluns 11.00-12.00 Mònica Rius
16 dilluns 12.00-13.00 Mireia Aragay
16 dilluns 15.00-16.00 Loreto Vilar
17 dimarts 16.00-18.00 Helena González
18 dimecres 15.00-16.00 Loreto Vilar
19 dijous 16:00-17:00 Isabel Clúa
25 dimecres 18.00-19.00 Francesco Ardolino

10 dimarts 15.00-17.00 Loreto Vilar
10 dimarts 16:00-17:00 Helena González
12 dijous 10.00-13.00 Mònica Rius
12 dijous 16:00-17:00 Isabel Clúa
16 dilluns 11.00-12.00 Mònica Rius
16 dilluns 12.00-13.00 Mireia Aragay
16 dilluns 15.00-16.00 Loreto Vilar
17 dimarts 16.00-18.00 Helena González
18 dimecres 15.00-16.00 Loreto Vilar
19 dijous 16:00-17:00 Isabel Clúa
25 dimecres 18.00-19.00 Francesco Ardolino

 

També es pot concertar cita per c/e amb la coordinadora: monica_rius@ub.edu

Més informació al calendari de matrícula de màsters oficials 2013-14