You are here

Dr. Francesco Ardolino

Docent
Tutoria de TFM

Coordinator of the MA program
Member of the Academic Committee of the research track “Construction and representation of cultural identities” (code 101207), in the PhD programme “Linguistic, literary and cultural studies” (code HDK0P)
 

ardolino@ub.edu
934 035 658
Visiting Hours: 
Q1: Tuesday 11-12 and 16.30-17.30 | Q2: arranged visits by email
Office: 
P2.75, 2a planta, Pati Lletres, Edifici Històric
Prizes and Honours
2012
XXXI Beca Manuel de Montoliu amb el projecte "Itàlia com a mirall cultural. Estudi sobre les afinitats de Manuel de Montoliu amb l'art i la literatura italiana"
2007
Premi "Crítica-Serra d'Or" d'Estudis Literaris pel llibre "Una literatura entre el dogma i l'heretgia. Les influències de Dante en l'obra de Joan Maragall" (Cruïlla, 2006)
Research Projects and Groups
  • Ne varietur . IP: Francesco Ardolino, Universitat de Barcelona. AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1019) 2014 - 2016
  • Grup de Recerca Consolidat 'A cura de’ per a la preparació de l'edició crítica de les Obres Completes de Joan Maragall . IP: Lluïs Quintana Trias, Universitat Autònoma de Barcelona. AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (2009 SGR 552). 2009 - 2013