You are here

Dra. Mercè Cuenca

Research Projects and Groups
  • Cap a un entramat editorial de l’Espanya de la postguerra: dades inèdites (1940-1960) . IP: Jacqueline Hurtley, Universitat de Barcelona. Projectes de recerca per a grups precompetitius (Vicerectorat de Política Científica, Universitat de Barcelona). 2009 - 2010
  • Transformacions: traductors i il·lustradors a la primera postguerra a Catalunya (1940-1950) . IP: Jacqueline Hurtley, Universitat de Barcelona. AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (2007 EBRE 9). 2007 - 2009