Conferència d'Aleks Sierz i presentació de llibre

  1. 23/11/2017
  2. #publicació / publicación / publication
30 de novembre de 2017

10-11.15 h
Conferència d'Aleks Sierz
Whose Country? A Work in Progress: Reflections on Theatre, National Identity and Brexit
11.15-12 h
Presentació de llibre:
Of Preacariousness, Vulnerability, Responsibilities, Communities in 21st-century British Drama and Theatre
(eds. Mireia Aragay and Martin Middeke)
 
Edifici Josep Carner - Sala de Professorat