II Jornada d'Estudis CRIC "Literatura i Viatge"

  1. 11/11/2017
  2. #Seminari / Seminario / Seminar
16 de novembre de 2017

Literatura i Viatge
II Jornada d'Estudis CRIC
dijous 16 de novembre de 2017
Sala de Professorat - Edifici Josep Carner
10-17.30 h