Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
Consell Social
imatge de maquetació
 
Presentació
Bases
Relació de premiats
imatge de maquetació
Més informació:

Universitat de Barcelona
Consell Social


C/ Balmes, 21, 1r 1a
08007 Barcelona
Tel.: 93 403 53 29
Fax: 93 403 53 32
A/e: csocial@ub.edu

 

imatge de maquetació

 

PREMIATS DE LA TRETZENA EDICIÓ- 2020

Premis Antoni Caparrós

Projecte “Desenvolupament de l'Assessment a mida, basat en la metodologia True Fit®”, presentat pel Dr. David Gallardo Pujol

Premi Senén Vilaró

Empresa BLUEPHAGE S.L

Distinció de la Universitat de Barcelona a les empreses i institucions amb una trajectòria de col·laboració en projectes d'R+D+I

Grup d’Empreses i a la matriu REPSOL, S.A.

 

PREMIATS DE LA DOTZENA EDICIÓ- 2019

Premis Antoni Caparrós

  • Dr. Antonio Andrés Pueyo, pel projecte RISCANVI: Protocol penitenciari multi-escala de valoració del risc de violència i reincidència delictiva
  • Dra. Irene García-Cano, pel projecte Transformació d'una empresa mecànica mitjançant l'accés als nous mercats de l'enginyeria de superfícies amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona.

Premi Senén Vilaró

NOSTRUM BIODISCOVERY, S.L, presentada per I'emprenedor Dr. Modesto Orozco,

 

PREMIATS DE L'ONZENA EDICIÓ- 2018

Premis Antoni Caparrós

Dra. Ana M. Fernandez Planas, i el seu equip, pel projecte “Desenvolupament d'eines d'avaluació automatica de la parla per a 'entorn d'aprenentatge virtual Chiara"

Dra. Ana Inés Fernandez Renna, i el seu equip, pel projecte "La transferència a una empresa multinacional líder en desenvolupament tecnològic és possible. Un cas en el sector de l'energia"

Premi Senén Vilaró

IMPETUX, S.L., presentada pel Sr. Mario Montes Usategui

 

PREMIATS DE LA DESENA EDICIÓ- 2017

Premis Antoni Caparrós

Dr. F. Javier Luque Garriga i el seu equip, pel projecte “Optimització del software pel desenvolupament de fàrmacs”

Dr. Narcís Prat i Fornells pel projecte “RiuNet: ciència i conscienciació ciutadana per una millor qualitat dels rius”

Premi Senén Vilaró

IPROTEOS, S.L., presentada per la Dra. Teresa Tarragó Clua

 

PREMIATS DE LA NOVENA EDICIÓ- 2016

Premis Antoni Caparrós

Dra. Marta Cascante Serratosa i el seu equip, pel projecte “Valorització dels residus de l’oliverar per a noves aplicacions en l’àmbit de la salut: càncer colorectal, dermatologia i cosmètica”

Dra. Mireia Freixa Serra pel projecte “Modernisme. Arts, tallers, indústries”

Premi Senén Vilaró

MINORYX THERAPEUTICS, S.L, presentada per l’emprenedor Xavier Barril Alonso

 

PREMIATS DE LA VUITENA EDICIÓ- 2015

Premis Antoni Caparrós

Dr. Lluís Santamaria, i a la resta d'integrants de I'equip pel projecte: "Transferència entre acadèmia i indústria en immunologia translacional de la psoriasi"

Dr. Josep Maria Sopena, i a la resta d' integrants de I'equip pel projecte: "'BINDING"

Premi Senén Vilaró

WORLDSENSING, S.L., presentada per I'emprenedor Ignasi Vilajosana

 

PREMIATS DE LA SETENA EDICIÓ- 2014

Premi Antoni Caparrós

Dr. Josep M. Chimenos Ribera, i a la resta d'integrants de I'equip pel projecte: "Una visió mediambientalment sostenible de la gestió integral deis residus provinents de la incineradó de RSU"

Accèssit Premi Antoni Caparrós

Dr. Martí Manyalich Vidal, i a la resta d' integrants de I'equip pel projecte: "'Formació en cascada en donadó i trasplantament d'organs i teixits"

Premi Senén Vilaró

ENDOR NANOTECHNOLOGIES, S.L, presentada per I'emprenedor Joaquim Queral Sastre

 

PREMIATS DE LA SISENA EDICIÓ- 2013

 

Premi Antoni Caparrós

Dra. Petia Ivanova Radeva, i a la resta d’integrants de l’equip: Dra. Simone Baloccom, Dr. Francesco Ciompim i Dr.Alberto González, pel projecte “Mètodes de Visió Artificial per Ajudar al Tractament de la Placa Arterioscleròtica”

Premi Senén Vilaró

INFINITEC ACTIVOS SL, presentada per l’emprenedor Alfons Hidalgo

PREMIATS DE LA CINQUENA EDICIÓ- 2012

Premi Antoni Caparrós

Equip de recerca DIOPMA, liderat per la Dra. Mercè Segarra, pel projecte "Com la transferència de tecnologia de reciclatge de coure porta a una empresa a invertir en R+D+i de forma continua per sortir de la crisi"

Premi Senén Vilaró

NEUROTEC PHARMA, S.L., presentada pel Dr. Marco Pugliese

 

GUANYADORS DE LA QUARTA EDICIÓ - 2011

Premi Antoni Caparrós

Dr. Josep Perelló Palou, pel projecte "Espai Laboratori: Àmbit de Ciència d'Arts Santa Mònica"

Premi Senén Vilaró

Empresa ENANTIA, S.L., presentada pel Dr.Miquel Pericàs Brondo

 

GUANYADORS DE LA TERCERA EDICIÓ - 2010

Premi Antoni Caparrós

Dra. Sílvia Busquests Rius, pel projecte Formoterol: una nova estratègia terapèutica en el tractament de la caquèxia

Premi Senén Vilaró

Empresa: INTELLIGENT PHARMA, S.L., presentada pel Dr. Igansi Belda Reig

 

GUANYADORS DE LA SEGONA EDICIÓ - 2009

Premi Antoni Caparrós
Sra. Ana Inés Fernández Renna
Projecte: Utilització de l'òxid de magnesi de baix contingut en tecnologia mediambiental i de materials

Premi Senén Vilaró
Empresa: BIOCONTROL TECHNOLOGIES, S.L., presentat per la Dra. M. Isabel Trillas Gay

 

GUANYADORS DE LA PRIMERA EDICIÓ - 2008

Premi Premi Antoni Caparrós
Sr. Albert Cirera Hernández
Projecte: Simulació i Modelització de Sensors de Gas
Premi Senén Vilaró
Empresa: METEOSIM SL-METEOSIM TRUEWIND SL, presentada pel Sr. Joan Aymamí Nuestraseñora del Manto

 

 

imatge de maquetació
 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 27.07.2021
imatge de maquetació