Programa

Smart Social City: Estratègies i processos d’innovació

  • Tema 1. La dimensió Social: de la ciutat a la Smart Social City.
  • Tema 2. Elements tecnològics, infraestructures, recursos i actors necessaris.
  • Tema 3. Impacte en els processos de gestió d’una administració i arquitectura de processos.
  • Tema 4. Models organitzatius i gestió del canvi cultural.
  • Tema 5. Catàleg de nous serveis.
  • Tema 6. Els ciutadans i les empreses: pla de comunicació i canals de serveis.
  • Tema 7. Model econòmic-financer i marc jurídic de les smart cities.
  • Tema 8. Smart Governance: Quadre de Comandament i situation room.
  • Tema 9. Tallers d’innovació
  • Tema 10. El futur: Les Smart Social Regions.