Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
AOC Arxiu de l’Orfeó Català
AMVM Arxiu del Monestir de Vallbona de les Monges
UNAT Tribunal d’Administració de les Nacions Unides
AEV Arxiu Episcopal de Vic
ADTO Arxiu Diocesà de Tortosa
ADLL Arxiu Diocesà de Lleida
SCATERM Societat Catalana de Terminologia
AAP Arxiu de l’Abadia de Poblet
BC Biblioteca de Catalunya
ANC Arxiu Nacional de Catalunya
AMSJA Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses
ADU Arxiu Diocesà d’Urgell
ADS Arxiu Diocesà de Solsona
ICEA Institució Catalana d’Estudis Agraris
ADG Arxiu Diocesà de Girona
ACU Arxiu Capitular d’Urgell
MHC Museu d’Història de la Ciutat
f/ a favor de
f/m a favor meu
f/n a favor nostre
f/s a favor seu
f/v a favor vostre
a/ a l’atenció de
s. v. a l’entrada [en els diccionaris] (sub voce)
o/ a l’ordre de