Citació recomanada
«Activitats educatives, científiques i socials» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1055> [consulta: 20 abril 2018].
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina