Segles 

Per fer referència a un segle s’utilitza l’article masculí el precedit de les preposicions a o en, o bé les expressions al segle i en el segle. No és correcte esmentar un segle sense cap preposició.

Exemple correcte Aquest edifici universitari es va construir al segle xix.

Exemple correcte Aquest edifici universitari es va construir al xix.

Exemple correcte Aquest edifici universitari es va construir en el segle xix.

Exemple correcte Aquest edifici universitari es va construir en el xix.


Exemple incorrecte Aquest edifici universitari es va construir el segle xix.


Un cop s’ha escollit una de les opcions possibles, cal mantenir-la en tot el document per donar coherència al text.
Citació recomanada
«Segles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1344> [consulta: 24 març 2018].
Darrera actualització: 20-7-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina