Pàgina web 

L’objectiu principal del text és comunicar amb èxit un determinat missatge. Per això, a continuació us oferim algunes pautes que us poden ajudar a assolir-ho amb més garanties. Com a criteris generals tingueu en compte els punts següents:
  • Estructureu la informació d’una manera lògica mitjançant una bona progressió de les idees que voleu transmetre.
  • Feu els paràgrafs curts i ben connectats entre si.
  • Feu les frases curtes i ben estructurades. Eviteu les subordinacions i els incisos innecessaris.
  • Aprofiteu els recursos gràfics (llistes numerades i amb vinyetes) per estructurar el text.
  • Rellegiu el que heu escrit (o feu que algú altre ho llegeixi) per assegurar-vos que l’objectiu comunicatiu s’assoleix sense problemes.
  • Feu servir els recursos lingüístics a l’abast perquè el text sigui correcte i s’adeqüi als criteris generals de la Universitat de Barcelona.
Bibliografia
«Redactar webs» [en línia]. A: Argumenta. Bellaterra; Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües; Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 2006. <http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_04/tot_t04.html> [Consulta: 16 maig 2017].
Darrera actualització: 16-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Pàgina web» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1566> [consulta: 23 setembre 2018].