Articles científics 

Es pot consultar la unitat temàtica «Article» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.
Darrera actualització: 24-2-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Articles científics» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1734> [consulta: 18 agost 2018].