Adreces electròniques 

Les adreces electròniques sempre van associades a una descripció del remitent, que ha de correspondre amb la denominació oficial i que ha de ser transparent i lingüísticament correcta.

vr.projeccio@ub.edu
Vicerectorat de Projecció i Internacionalització
dp.genetica@ub.edu
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística


D’acord amb això, com a orientació general, les adreces electròniques corporatives han de respectar els criteris següents:
 • Representar la denominació a la qual fan referència.
 • Ser senzilles i breus.
 • Ser descriptives i comprensibles.
 • Recollir una paraula clau que representi la unitat, generalment la inicial.
 • Mantenir la coherència amb la resta d’adreces paral·leles.
 • Evitar sigles i abreujaments poc transparents.
 • Optar per les xifres aràbigues en comptes de les romanes, en cas que n’hi hagi.
 • Obviar majúscules, accents, caràcters especials i espais en blanc.
 • Fer servir el punt com a delimitador.
 • Ometre la seqüència ub, que ja apareix en el domini.
 • Al·ludir als òrgans corresponents, més que no pas als càrrecs.

Exemples

Vicerectorats
vr.arts@ub.edu
Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni
vr.estudiants@ub.edu
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
vr.doctorat@ub.edu
Vicerectorat de Doctorat i Promoció de la Recerca


Deganats
dt.educació@ub.edu
Deganat de la Facultat d’Educació
dg.educació@ub.edu
Degana de la Facultat d’Educació
vd.educacio.transferencia@ub.edu
Vicedegà de Transferència de la Facultat d’Educació
sc.educacio@ub.edu
Secretària de la Facultat d’Educació


Departaments
dp.biomedicina@ub.edu
Departament de Biomedicina
dr.dp.biomedicina@ub.edu
Director del Departament de Biomedicina
sc.dp.biomedicina@ub.edu
Secretària del Departament de Biomedicina


Caps d’estudis
ce.infermeria@ub.edu
Cap d’estudis d’Infermeria
ce.medicina@ub.edu
Cap d’estudis de Medicina
ce.treball.social@ub.edu
Cap d’estudis de Treball Social


Unitats administratives
ac.dret@ub.edu
Administració de Centre de Dret
us.dret@ub.edu
Unitat de Suport Academicodocent de Dret
oa.dret@ub.edu
Oficina d’Afers Generals de Dret
og.dret@ub.edu
Oficina de Graus de Dret
om.dret@ub.edu
Oficina de Màsters de Dret
or.dret@ub.edu
Oficina de Recerca de Dret


Unitats transversals
serveis.linguistics@ub.edu
Serveis Lingüístics
sl.assessorament@ub.edu
Assessorament Lingüístic i Terminologia
sl.dinamitzacio@ub.edu
Dinamització i Sociolingüística
sl.economia@ub.edu
Punt d’Atenció als Usuaris d’Economia i Empresa


Informació Aquests criteris s’han elaborat en el marc del Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa, d’acord amb la instrucció de la Secretaria General de racionalitzar i sistematitzar el conjunt d’adreces electròniques corporatives —d’unitats i càrrecs, projectes i recursos, llistes de distribució, etc.— amb vista a garantir una imatge de qualitat, transparència i coherència.
Bibliografia
INSTRUCCIÓ 1/2016, de 7 de juliol, de la Secretaria General en relació amb l’aprovació de les actuacions per garantir l’homogeneïtat i claredat de les adreces electròniques corporatives. Universitat de Barcelona. Secretaria General, 2016. <http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/normativa-interna/instruccio-1-2016.pdf> [consulta: 29 juny 2016].
Darrera actualització: 9-5-2018
Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Adreces electròniques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2851> [consulta: 20 juliol 2018].