Imatge corporativa 

La imatge corporativa d’una institució serveix d’element distintiu per identificar-la i permet mantenir la integritat i la coherència visuals de la documentació institucional. El Manual de normes gràfiques recull les indicacions bàsiques d’aplicació de la imatge corporativa de la Universitat de Barcelona, que afecten el logotip, la papereria, la comunicació, la senyalització exterior, etc.

Logotip
  • La marca de la Universitat de Barcelona s’ha d’identificar clarament en l’extrem esquerre de la capçalera de la documentació institucional.
  • En cas de documentació amb projecció exterior, aquesta marca ha de conviure amb la dels campus d’excel·lència, que ha de constar al peu de la primera pàgina del document.
  • Si la capçalera és personalitzada, les dades de l’emissor únicament s’especifiquen en la primera pàgina.

Tipografia i composició
  • Lletra: Arial 10 punts.
  • Interlineat: 12 punts.
  • Paràgrafs: en general, no s’han de sagnar i es deixa una línia en blanc per separar-los.
  • Partició de paraules: s’ha de procurar no partir paraules.

Traduccions
  • La marca de la Universitat de Barcelona és única, independentment de la llengua, i per tant no varia.
  • La marca dels campus d’excel·lència internacional conté una frase prèvia que cal traduir a la llengua del document.
  • Si el contingut del document no es presenta en català, cal adaptar també a la llengua del document les dades orgàniques i personals de la capçalera que convingui, si n’hi ha.

Plantilles

Aquestes indicacions s’han implementat en diverses plantilles (segons la llengua de treball i la capçalera) que faciliten la redacció de documentació institucional d’acord amb la imatge corporativa.

Català
 
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla sense capçalera orgànica (vertical).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla sense capçalera orgànica (apaïsada).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla amb capçalera orgànica (vertical).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla amb capçalera orgànica (apaïsada).


Castellà
 
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla sense capçalera orgànica (vertical).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla sense capçalera orgànica (apaïsada).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla amb capçalera orgànica (vertical).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla amb capçalera orgànica (apaïsada).


Anglès
 
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla sense capçalera orgànica (vertical).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla sense capçalera orgànica (apaïsada).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla amb capçalera orgànica (vertical).
Plantilla de Microsoft Word
Plantilla amb capçalera orgànica (apaïsada).
Bibliografia
Manual de normes gràfiques [accés en línia restringit]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016. <https://intranet.ub.edu/dyn/cms/04_eines_i_recursos/09_imatge_corporativa> [Consulta: 26 febrer 2016].
Darrera actualització: 11-7-2017
Impressió de la pàgina