Guionet 

El guionet (-), també anomenat guió curt per contraposició amb el guió llarg i el guió mitjà, té diversos usos.

 • Unió de mots

  En els casos fixats per la normativa, uneix determinats mots compostos i també el verb amb el pronom feble que el segueix.  

  Exemple correcte vint-i-tres, sud-americà, xiu-xiu, cama-sec, pit-roig, no-violència

  Exemple correcte cantem-la, acostem-nos-hi, adoneu-vos-en


 • Segments de paraules

  Serveix per indicar prefixos, sufixos i segments de paraules (com ara les terminacions de femení en una entrada de diccionari).

  Exemple correcte El sufix -atge serveix per formar noms que indiquin ‘operació tècnica’, com ara reciclatge.

  Exemple correcte salat -ada adj. Impregnat de sal, que conté sal, amb gust de sal.


 • Partició de mots a final de ratlla

  Serveix per marcar la separació sil·làbica de mots a final de ratlla.

  Exemple correcte L’única condició jurídica per a la presentació d’un candidat és que for-
  mi part del Parlament.


  Si es vol evitar que un guionet quedi a final de ratlla, es pot utilitzar un guionet de no-separació, que farà que els dos elements units pel guionet quedin a la mateixa ratlla.

  Exemple correcte Dilluns comença la matrícula per al curs 2004-2005.

  Exemple incorrecte Dilluns comença la matrícula per al curs 2004-
  2005.


  En Word aquest guionet es fa prement alhora les tecles Control + Maj + -.

  En HTML aquest guionet de no-separació es pot reproduir per mitjà de dues seqüències diferents:

  • codi decimal: ‑
  • codi hexadecimal: ‑


 • Relació de paraules o lletres amb xifres

  En aquest cas, no es deixa cap espai ni davant ni darrere del guionet.

  • En els noms sistemàtics de la nomenclatura química

   Exemple correcte 5-metil-4-propilnonà


  • En el nom de les carreteres

   Exemple correcte la C-17, l’antiga N-152


  • Per indicar certes dates de manera abreujada

   Exemple correcte el 23-F, el 20-N


   En aquest cas també és possible substituir el guionet per un simple espai, encara que això no és recomanable en els documents de la Universitat de Barcelona.

   Exemple inadequat el 23 F, el 20 N


   Per indicar certs esdeveniments units a una data, no es fa servir ni el guionet ni l’apòstrof (ús incorporat des de fa un temps a partir de l’anglès), sinó un espai.

   Exemple correcte Barcelona 92

   Exemple incorrecte Barcelona-92

   Exemple incorrecte Barcelona’92
    


 • Relació entre dos termes

  Serveix per indicar una relació entre dos termes que també es podria indicar mitjançant una preposició o una conjunció (per això se’n diu guionet prepositiu). Si algun dels termes relacionats estan formats per més d’una paraula, es deixa un espai tant davant com darrere del guionet.

  Exemple correcte les relacions universitat-empresa

  Exemple correcte les relacions entre la universitat i l’empresa


  Exemple correcte el trajecte Vic-Barcelona


  Exemple correcte La distància Estats Units d’Amèrica - Mèxic es va cobrir en 12 etapes.


 • Indicació de seqüències numèriques

  Es posa un guionet en les seqüències numèriques: per indicar una correlació de pàgines, anys, números de carrer, etc., i en les datacions abreujades. No es deixa cap espai ni davant ni darrere del signe.

  Exemple correcte p. 38-42

  Exemple correcte programa de doctorat 2002-04

  Exemple correcte els anys 1818-1825

  Exemple correcte Muntaner, 102-104

  Exemple correcte 13-10-2002


  En les datacions compostes, es deixa un espai tant davant com darrere del guionet.

  Exemple correcte desembre de 1970 - gener de 1971


  En publicacions editorials molt acurades es pot utilitzar el guió mitjà.

 • Usos no recomanables del guionet

  • Cal tenir en compte que el guionet no representa mai el signe de resta ni els valors negatius. El signe que cal fer servir en aquest cas és el guió mitjà.

  • Convé no fer servir el guionet com a signe introductori en les enumeracions. És millor fer servir altres signes, com ara un pic (•), un quadrat (▪) o el guió llarg.

  • Cal tenir en compte que, en una enumeració o en els títols on els epígrafs s’encapçalen amb números, no s’hi ha de posar mai un guionet a continuació.

   Exemple correcte 1. Validació de l’estat de comptes.
   2. Construcció del gràfic corresponent.
   3. Anàlisi de les dades.


   Exemple incorrecte 1.- Validació de l’estat de comptes.
   2.- Construcció del gràfic corresponent.
   3.- Anàlisi de les dades.


Darrera actualització: 17-12-2018
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Guionet» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=631> [consulta: 21 febrer 2019].