Anunci i avís 

Definició. L’anunci és el document en què es fa pública una notícia d’interès general. L’avís, en canvi, és un tipus d’anunci: dona notícia d’un fet a les persones interessades perquè n’estiguin assabentades i obrin en conseqüència.

Mida. Les mides d’aquest document depenen del text i dels diaris en què s’han de publicar. El Servei d’Informació i Publicacions de la Universitat dona les pautes que s’han de seguir en cada cas.

Reglamentació. Vegeu també la normativa general que regula l’ús de la llengua en els documents que genera la Universitat de Barcelona.

Exemples d’anunci

ModelWord

PDF
ModelWord

PDF
ModelWord

PDF

Exemple d’avís

ModelWord

PDF
Darrera actualització: 29-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina