Diligència 

Definició. Certificat intern que es produeix en les actuacions administratives i que acredita un tràmit administratiu. Serveix per constatar la presa de possessió d’una plaça, la modificació d’una remuneració, un canvi de categoria, etc.

Mida. ISO A4. Sovint, però, apareix integrat en un altre document.

Reglamentació. Vegeu la normativa general que regula l’ús de la llengua en els documents que genera la Universitat de Barcelona.

Exemple

ModelWord

PDF
Darrera actualització: 11-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Diligència» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=758> [consulta: 23 juliol 2018].