Informe 

Definició. Document que presenta una exposició de caràcter informatiu sobre la situació d’un afer o sobre els elements necessaris perquè es resolgui.

L’estructura i el contingut dels informes són força variables; malgrat això s’han de seguir unes pautes i han de contenir unes informacions mínimes.

Si s’analitzen segons el context, els informes poden ser procedimentals (integrats i previstos dins d’un expedient ordinari) o no procedimentals (al marge dels expedients administratius ordinaris). I, segons el contingut, es poden classificar en descriptius o valoratius.

Un tipus específic d’informe és la proposta de resolució.

Un informe s’anomena dictamen quan inclou una valoració o una opinió i és un facultatiu o una comissió tècnica (d’assessorament o consultiva) qui l’emet.

Mida. ISO A4.

Reglamentació. Vegeu la normativa general que regula l’ús de la llengua en els documents que genera la Universitat de Barcelona.

Exemples

ModelWord

PDF

ModelModelWord

PDF
Darrera actualització: 11-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Informe» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=759> [consulta: 26 setembre 2018].