Memòria 

Definició. Document que presenta una relació de les activitats dutes a terme per una unitat acadèmica o de gestió durant un període de temps, i hi acostumen a constar l’avaluació i l’estat econòmic. En l’àmbit universitari també són habituals les memòries de curs acadèmic i les que deixen constància de la realització d’un projecte.

El contingut d’una memòria és molt variable. Per aquest motiu, tot seguit es presenten unes pautes per elaborar una memòria, encara que cal adaptar-les a les necessitats de cada cas.

Cal fer una presentació lògica i ordenada, segons les dimensions de la unitat acadèmica o de gestió, de les activitats realitzades, i acompanyar-hi en annexos una mostra del material a què es fa referència.

Mida. ISO A4.

Reglamentació. Vegeu la normativa general que regula l’ús de la llengua en els documents que genera la Universitat de Barcelona.

Exemple

Model   Model

Model   Model

ModelWord

PDF
Darrera actualització: 11-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Memòria» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=814> [consulta: 23 juliol 2018].