Remarques 

  • Aquest document no es pot usar com a convocatòria de reunió.

  • El saluda permet l’ús de formes de tractament protocol·lari.

  • El saluda no admet el tractament de vós: cal usar sempre la 3a persona del singular, tant per a l’emissor com per al receptor.
Darrera actualització: 24-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Remarques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=918> [consulta: 24 octubre 2018].