Pronoms febles 

En aquest apartat s’expliquen els aspectes més conflictius relacionats amb l’ús dels pronoms febles.

Convé tenir en compte que en els textos de la Universitat de Barcelona, se segueix la normativa estricta pel que fa a les reduccions, combinacions, apostrofacions, etc., de pronoms febles.
Darrera actualització: 26-4-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Pronoms febles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=935> [consulta: 19 novembre 2018].