Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Majúscula distintiva 

La majúscula distintiva serveix, entre d’altres, per identificar els noms propis referits a persones; organismes; activitats educatives, científiques i socials; documents; publicacions i obres d’art; objectes i productes; llocs i determinades denominacions relacionades amb el temps.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-2-2016
www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1230