Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Majúscula distintiva < Majúscules i minúscules < Convencions < Llibre d’estil

Majúscula distintiva 

La majúscula distintiva serveix, entre d’altres, per identificar els noms propis referits a persones; organismes; activitats educatives, científiques i socials; documents; publicacions i obres d’art; objectes i productes; llocs i determinades denominacions relacionades amb el temps.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 15-6-2018
Citació recomanada:
«Majúscula distintiva» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1230> [consulta: 22 gener 2019].