Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Models de documents < Llibre d’estil

Models de documents 

En aquest apartat s’aniran incloent els models de documents que es generen més freqüentment a la Universitat de Barcelona.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-7-2017
www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1615