Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Documents administratius acadèmics < Models de documents < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-6-2017
www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1701