Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Producció de textos < Llibre d’estil

Bibliografia
20 recomanacions per redactar bé. Guia breu per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat interuniversitària. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística, 2011. <http://hdl.handle.net/2445/113148> [consulta: 29 juny 2017].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-7-2017
www.ub.edu/cub/criteri.php?id=270