Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Elements de papereria < Models de documents < Llibre d’estil

Bibliografia
Manual de normes gràfiques [en línia restringit]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Imatge Corporativa i Màrqueting, 2016. <http://www.ub.edu/imatgeub> [consulta: 29 juny 2017].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-7-2017
www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2918