Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-7-2017
www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2930