Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
Η eta Setena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
conjunt dels nombres racionals
° grau [sexagesimal] Unitat de mesura d’angles i d’arcs de circumferència. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1° = (π/180) rad)
ο òmicron Quinzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
tant per mil
< menor que, més petit que
Χ khi Vint-i-dosena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
àlef
diferent, desigual
Ε èpsilon Cinquena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
conjunt dels nombres naturals
colon de Costa Rica i d’El Salvador Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
ν ni Tretzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
final de demostració
peu És preferible ft
Υ ípsilon Vintena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
derivada parcial
menor o igual
Γ gamma Tercera lletra (majúscula) de l’alfabet grec
unió disjunta
Å àngstrom Unitat de longitud d’ona d’una radiació. Unitat no recomanada per l’SI (1 Å = 10–10 m)
λ lambda Onzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
equival V. doble implicació
μ micra Unitat de longitud obsoleta (com micró). És preferible micròmetre, de símbol μm
% per cent