Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
inclòs, contingut
Ν ni Tretzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
perpendicular
φ fi Vint-i-unena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
producte tensorial
pesseta [moneda d’Espanya] Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
δ delta Quarta lletra (minúscula) de l’alfabet grec
doble implicació V. equival
Λ lambda Onzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
> més gran que
τ tau Dinovena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
ortogonal, perpendicular
$ dòlar [moneda dels EUA] i nou peso mexicà Norma UNE (obsoleta) i estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
segon [sexagesimal] Unitat de temps. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1 ″ = π/648 000) rad)
β beta Segona lletra (minúscula) de l’alfabet grec
% percentatge
Ι iota Novena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
{ clau d’obertura V. }
ρ ro Dissetena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
existeix, hi ha
divideix
Ω omega Vint-i-quatrena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Η eta Setena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
( parèntesi d’obertura V. )
£ lliura esterlina [moneda de la Gran Bretanya] Norma UNE (obsoleta) i estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris