Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
colon de Costa Rica i d’El Salvador Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
dracma [moneda de Grècia] Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
Å àngstrom Unitat de longitud d’ona d’una radiació. Unitat no recomanada per l’SI (1 Å = 10–10 m)
Φ fi Vint-i-unena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
conjunt dels nombres complexos
/ tal que
Δ delta Quarta lletra (majúscula) de l’alfabet grec
isomorf
= igual
μ mi Dotzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
tant per mil
Τ tau Dinovena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
conjunt dels nombres racionals
àlef
Β beta Segona lletra (majúscula) de l’alfabet grec
diferent, desigual
lira [moneda d’Itàlia] És preferible £ | Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
κ kappa Desena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
final de demostració
Ρ ro Dissetena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
conjunt dels nombres naturals
derivada parcial
menor o igual
θ theta Vuitena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
per mil