Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
conjunt dels nombres complexos
τ tau Dinovena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Λ lambda Onzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
shekel [moneda d’Israel] Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
Ω ohm Unitat de resistència elèctrica del sistema internacional (unitat SI derivada)
β beta Segona lletra (minúscula) de l’alfabet grec
/ tal que
isomorf
conjunt dels nombres racionals
° grau [sexagesimal] Unitat de mesura d’angles i d’arcs de circumferència. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1° = (π/180) rad)
ρ ro Dissetena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
tant per mil
< menor que, més petit que
Ι iota Novena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Ω omega Vint-i-quatrena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
àlef
diferent, desigual
conjunt dels nombres naturals
colon de Costa Rica i d’El Salvador Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
ο òmicron Quinzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
final de demostració
peu És preferible ft
Η eta Setena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Χ khi Vint-i-dosena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
derivada parcial