Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
colon de Costa Rica i d’El Salvador Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
major o igual
μ micro- [10–6] Prefix del sistema internacional
nabla (gradient)
γ gamma Tercera lletra (minúscula) de l’alfabet grec
conjunt buit, conjunt nul
Κ kappa Desena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
! factorial
σ sigma Divuitena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
> major que, més gran que
integral
α alfa Primera lletra (minúscula) de l’alfabet grec
unió
Θ theta Vuitena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
] claudàtor de tancament V. [
π pi Setzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
< menor que, més petit que
per mil
£ lira [moneda d’Itàlia] V. | Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
producte
Ψ psi Vint-i-tresena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
inclòs o igual
Ζ zeta Sisena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Ω ohm Unitat de resistència elèctrica del sistema internacional (unitat SI derivada)
) parèntesi de tancament V. (