GONZÁLEZ, J.; WAGENAAR, R. (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final. Bilbao: Universidad de Deusto

Informe Final

Fase Uno

 

La versió en castellà del projecte <<Tuning Educational Structures in Europe>> manté, com ho fa en totes les demés traduccions, el seu títol original per acord conjunt adquirit i per raons de identitat.

El verb <<to tune>> significa afinar, acordar, temperar i es refereix a instruments musicals. També significa preparar-se, exercitar-se, posar-se a punt. En el projecte s’utilitza tuning, en gerundi, per deixar clar que és una cosa que està en procés i que sempre ho estarà, ja que l’educació ha d’estar en diàleg amb les necessitats socials i aquest és un projecte obert i dinàmic. <<El terme tuning expressa bé la disposició d’anar un amb els altres... els músics han estat sempre persones d’equip, cada un d’ells contribueix a una tasca comuna. El seu producte comú és una peça d’art. Serà l’Epai Europeu d’Educació Superior de qualitat comparable? Podem veure que un sistema d’educació superior que aconsegueix fer el tuning d’una varietat tant ample de cursos i tradicions diferents serà un nou repte cultural en ell mateix...>>

El que s’afina en aquest cas són les estructures educatives que són responsabilitat específica de les universitats, ja que Tuning és un projecte de major impacte creat per les Universitats Europees per a respondre al repte de la Declaració de Bolonya i del Comunicat de Praga. 

 

Document adjunt