Mostra de materials. Jornada Josep Estalella

Presentació de l’exposició de materials

Al 1918 es publicà a Barcelona la primera edició del llibre Ciència recreativa, de Josep Estalella i Graells, en aquells moments catedràtic de Física i Química de l’institut d’ensenyament mitjà de Girona.

En el llibre es proposa una aproximació experimental i recreativa a les ciències presentant tot un recull d’activitats, experiments, paradoxes i curiositats, principalment de matemàtiques, física i química, molt novedoses en aquells moments.  

Més endavant Josep Estalella va ser el director i ànima de l’Institut Escola  del Parc, des de la seva fundació al 1932 fins al 1938, on va fer aportacions essencials a un concepte d’escola activa i integral, acollint alhora educació primària i secundària.

Josep Estalella mantenia contacte amb Pere Puig Adam, que admirador de l’obra de l’Institut-Escola, cada estiu, viatjava a Catalunya per poder anar al final de les seves colònies. Finalment al 1937, i en el seu retorn a Barcelona Puig Adam, s’incorporà com a professor de matemàtiques. Al mig de la Guerra Civil espanyola, va morir Josep Estalella, l’admirat artífex de l’Institut-Escola, i Puig Adam assumí la direcció del centre amb la intenció de salvar la seva obra pedagògica

 

Estalella defensava un ensenyament basat en l’observació, la reflexió, la intuïció i l’experimentació tant al laboratori com a l’exterior, on s’utilitzaven senzills  materials que poguessin ajudar i motivar l’alumnat.

Des del Grup Cúbic de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB i a propòsit del centenari de la publicació del llibre Ciència recreativa hem volgut organitzar aquesta 2ª Jornada de didàctica de les matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.

Com un petit homenatge al gran mestre hem organitzat aquesta mostra de materials en la qual s’ha intentat fer una relectura d’algunes de les activitats proposades per Estalella, agafant  com a punt de partida les idees que hi ha al darrera per ampliar-les i “materialitzar-les”.

Voldríem que aquesta mostra que us presentem sigui un testimoni de reconeixement envers al missatge de Josep Estalella, tan actual com fa un segle.

Vitrina de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica de la UB

Llista d’elements:

 

Extret de: Estalella, Josep. Ciencia recreativa. Editorial Gustavo Gili, 1918. Barcelona