DES DE CASA: ELS FONS PATRIMONIALS DE LA UB

Descobreix les col·leccions de la UB sense sortir de casa

La Universitat de Barcelona us presenta les col·leccions del seu patrimoni cultural.

Piromorfita, Col·lecció de Mineralogia
Cartell de la Col·lecció del Museu de la Farmàcia Catalana
"L'àrdua persecució", Pep Montoya, Col·lecció Belles Arts
Planetari, Col·lecció Instruments Científics de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Marc Curci es llança a l'avenc, Luca Giordano, Col·lecció d'Art

La Universitat de Barcelona atresora un patrimoni cultural ric, complex i viu. Testimoni de la seva història, el patrimoni de la UB és vestigi del seu llarg bagatge docent i científic, però també és reflex de les aportacions i de les maneres de ser i treballar de la comunitat UB, en el passat i ara.

Per això, aquest llegat, heretat i també projectat cap al futur, està format per un patrimoni de gran heterogeneïtat i amb un abast immens com a recurs docent, de recerca i de transmissió de coneixement a la societat.

El patrimoni de la UB abasta, doncs, un gran conjunt de col·leccions i fons, en definitiva de béns, en sentit ampli, que poden qualificar-se com a:

  1. Patrimoni cultural material moble: béns culturals d’interès històric, artístic, científic, tècnic, documental i bibliogràfic.
  2. Patrimoni cultural material immoble: edificis i béns mobles associats intrínsecament a aquests.
  3. Patrimoni cultural immaterial: usos, cerimonials, rituals, representacions, expressions i tradicions, com a vivència, individual i col·lectiva.
  4. Patrimoni humà: les persones i els col·lectius que cal identificar i de les quals cal reconèixer els seus mèrits i valors, en tant que referents per a la nostra comunitat.

La Universitat de Barcelona té el deure de conservar, salvaguardar i transmetre el coneixement de tot aquest gran conjunt patrimonial i aquell que es pugui anar creant ara i en el futur.

Podeu consultar algunes de les col·leccions del patrimoni UB a: col·leccions publicades al MVUB.

Durant el període de confinament derivat de la COVID-19, la Universitat de Barcelona fa difusió de les seves col·leccions a través de les xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram.