NORMES D’ÚS DEL JARDÍ HISTÒRIC FERRAN SOLDEVILA

La recentment creada Comissió per a la Gestió Integral del jardí Ferran Soldevila de l’Edifici Històric de la UB ha elaborat una Normativa bàsica d’ús d’aquest conjunt patrimonial.

jardi-ferran-soldevila-02

El Jardí Històric de la Universitat de Barcelona, anomenat jardí Ferran Soldevila, és considerat patrimoni cultural i històric de la ciutat, per la gran varietat d’espècies que acull, així com pel seu valor com a jardí botànic. Per aquest motiu, se’l considera un museu a l’aire lliure de la Universitat. Per a més informació sobre la diversitat natural de l’espai, consulteu aquí.

El jardí és objecte d’usos i utilitats diversos, entre els quals podem trobar activitats de recerca, de lleure, de salut, patrimonials o com a àgora universitària, entre d’altres. En aquest context, ha estat necessari regular els seus usos i accessos per a poder garantir-ne la preservació.

Per tal de fer compatible aquesta diversitat d’usos amb la salvaguarda del jardí, i sota l’impuls del Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni, la Comissió per a la Gestió Integral del Jardí Ferran Soldevila de l’Edifici Històric de la UB ha elaborat una Normativa bàsica d’ús d’aquest important conjunt patrimonial. Està previst que en dates properes aquesta Normativa sigui consultable des del propi espai del jardí mitjançant un codi QR.

La Comissió també s'encarregarà d’elaborar el Pla Integral de gestió del jardí i implementar-lo. Els seus objectius fonamentals seran la posada en valor i l'enriquiment patrimonial del jardí, la promoció de l'espai com a recurs de docència, la recerca, la difusió i la transferència, el seu ús sostenible i el seu manteniment.

Per a més informació, podeu consultar en la documentació disponible a peu de pàgina.

 

MESURES ANTICOVID:

D’acord amb la normativa vigent per control de la propagació de la pandèmia de la COVID19, s’han establert les mesures de seguretat i higiene que marca la normativa vigent i que trobareu indicades a cada espai de la Universitat. Algunes d’elles són:

- Obligatorietat de l’ús de la mascareta

- Ús de gel hidroalcohòlic

- Compliment de la distància de seguretat entre persones.