UNA VIDA DEDICADA AL SABER

En record de Mercè Durfort i Coll (1943-2022)

Mercè Durfort en un acte sobre Ramón y Cajal (2012)
Estufa de parafina Call de 1940 (Col·lecció Instruments Científics de la Facultat de Biologia)

Ahir ens va deixar la Dra. Mercè Durfort i Coll. Nascuda a La Suze-sur-Sarthe, País del Loira, el 1943, va dedicar la seva vida a la Biologia, tant en l’àmbit de la docència, com en el de la recerca i la gestió. Catedràtica de Biologia Cel·lular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona des de 1985, fou autora de diverses publicacions, així com de traduccions d’obres científiques de referència i de materials elaborats per donar suport a l’ensenyament de les matèries que impartia.

Com a investigadora, els seus àmbits de recerca es van centrar en la biologia de la reproducció d’espècies d’interès en aqüicultura, la histopatologia de mol·luscs bivalves i els processos de bioacumulació en bivalves marins.

A més de la seva labor en el si de diversos centres i societats científiques, nacionals i internacionals, va ser membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1993), la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2000), la Institució Catalana d’Història Natural (2005), la Real Academia de Doctores de España (2007) o la Societat Catalana de Biologia (2014), filial de l’IEC, institució on es va fer càrrec de la presidència de la Secció de Ciències Biològiques entre 1992 i 2001.

El seu mèrit científic la va fer mereixedora de premis tan prestigiosos, com ara el Premi Narcís Monturiol al Mèrit científic i tecnològic (2001) i la Creu de Sant Jordi (2004).

Més enllà de la seva contribució en els camps de la docència i la recerca, volem destacar especialment la seva vocació i entusiasme en la salvaguarda de la memòria del patrimoni científic. L'any 1985, va iniciar la col·lecció d’Instruments Científics de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, exposada en diferents ubicacions de la facultat. La col·lecció està formada per aparells procedents de l'antic Departament de Morfologia Microscòpica (Biologia Cel·lular), del Laboratori Biològic de Sarrià, així com de donacions de particulars. Una part de la col·lecció està integrada en la Col·lecció Instruments Científics del Museu Virtual de la UB.

Gràcies a la seva dedicació desinteressada i entusiasta al llarg de molts anys, la col·lecció s’ha preservat fins als nostres dies.

Ara és temps de recollir el seu llegat i continuar-lo. En memòria seva.