Concert de Nadal (I)

Orquestra Universitat de Barcelona, Cor UB (amb la col·laboració del Cor Trobada) i Schola Cantorum Universitaria Barcinonensis.

Concert de Nadal
En preparació