INSTRUMENTACIÓ HISTÒRICA DE CRISTAL·LOGRAFIA I MINERALOGIA

A l’entrada del CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra s'ha ubicat un armari expositor amb un seguit d’aparells utilitzats en cristal·lografia i mineralogia per exhibir-los de forma permanent.

Instrumentació històrica de cristal·lografia i mineralogia
Instrumentació històrica de cristal·lografia i mineralogia

Es tracta d’instruments històrics que formaven part de la col·lecció de les antigues Facultat de Ciències i Càtedra de Cristal·lografia i Mineralogia, i del més recent Departament de Cristal·lografia i Mineralogia. La majoria dels objectes són de començaments del segle passat (1900 – 1925) i d’altres de mitjan segle XX (majoritàriament del anys 60).

Per donar més visibilitat a la col·lecció i garantir-ne la conservació, s’ha optat per instal·lar els aparells de manera permanent en un armari expositor dins del recinte del CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra que, a més de fer-los més accessibles al conjunt de la comunitat universitària, permet assegurar-ne la preservació en unes condicions adequades.

Si voleu saber-ne més, al Blog del CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra  podeu trobar una breu explicació tècnica de cada un dels objectes exposats, realitzada per Salvador Galí Medina, professor emèrit de la Facultat de Ciències de la Terra.